Könül Mehdiyeva

Könül Mehdiyeva

– Bakı Dövlət Universitetinin bakalavr pilləsi üzrə Filologiya Fakültəsi, Alman dili müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil almışdır;

– Universitetin 4-cü kursunda oxuyarkən Türkiyənin Hacettepə Universiteti arasında təşkil edilmiş tərcümə proqramında iştirak etmişdir. Bu tərcümə proqramının məqsədi alman nağıllarının azərbaycan və türk dilində müqayisəli şəkildə tərcümə edilməsi zamanı müəyyən frazaların, ifadələrin iki dildə fərqli şəkildə müqayisələrin araşdırılması olmuşdur;

– Universiteti bitirdiyi ildən etibarən fasilə vermədən bir sıra özəl kurslarda çalışmışdır;

– Müəyyən müddət “Dünya məktəbi” ində IB sektorunda dərs demişdir;

– Bir sıra Azərbaycanda keçirilən “Alman dilinin tədrisi metodikası” ilə bağlı mövzuda almanlar tərəfindən keçirilən seminarlarda iştirak etmişdir;

– 2018-ci ilin avqust ayında Almaniyanin Berlin şəhərində C1.1 səviyyəsi üzrə ixtisasartırma kursu keçmişdir.